rozmiar czcionki

telefon 668025176

Zakres usług i produktów:

Rozwój człowieka w ciągu całego jego życia

Lokalizacja:

ulica: Wojska Polskiego 38 miejscowość: Trzebiatów kod pocztowy: 72-320

O organizacji

Informacje ogólne:
1.Przeprowadzenie w latach 2005 - 2010 Festynu z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Cztery i pół minuty”. Współpraca z Urzędem Miasta Trzebiatów
2. Noc Świętojańska – w latach 2005 - 2011 Współpraca z Urzędem Miasta Trzebiatów
3. Półkolonie i kolonie – dla dzieci z miasta pod hasłem „ Bezpieczny świat” w latach 2005 - 2010 Współpraca z Urzędem Miasta Trzebiatów.
4. Zimowisko dla dzieci „Razem lepiej – bezpieczniej” – 2005 - 2010 dla dzieci ze środowisk wymagających wsparcia. Współpraca z Urzędem Miasta Trzebiatów
5. „Aktywizacja osób w wieku starszym” program był realizowany w latach 2005-2010 – Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Trzebiatów.
6. W roku 2010 realizacja programu „Wspieranie rodzin w kryzysie" Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Trzebiatów.
7. W roku 2010 realizacja programu ,,Stwórzmy szansę osobom marginalizowanym społecznie”, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Trzebiatów.
8. W 2010 r. realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, polegającego na organizacji zajęć w okresie przerwy wakacyjnej dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo pochodzących z gminy Trzebiatów. Urząd Miasta Trzebiatów
9. W 2009 r organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski
10. W 2011r. realizacja trzech zadań współfinansowanych przez Województwo Zachodniopomorskie i Urząd Miejski w Trzebiatowie –
„ Aktywizacja społeczna osób starszych”, „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej. Osoba samotna i dziecko”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną”
11. Współrealizacja dwóch gminnych konferencji dotyczących, przemocy w rodzinie, narkomanii, Praw Dziecka – Urząd Miasta Trzebiatów
12. Realizacja imprez integracyjnych dla osób starszych pod tytułem „Wspólnie lepiej, radośniej, weselej”, Dzień Weterana Ziemi Trzebiatowskiej, Bal karnawałowy, Andrzejki, Wigilia – Urząd Miasta Trzebiatów.
13. W 2011 r. organizacja wieczornicy z okazji Dnia Kobiet dla seniorek KS ARAMIS.
14. W 2012 r. realizacja trzech programów finansowanych przez Województwo Zachodniopomorskie i Urząd Miasta Trzebiatów (”Wiecznie młodzi”- czas na aktywnego seniora; „Nie-wykluczeni” działania wspierające osoby zagrożone marginalizacją społeczną ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, „Rodzina na plus” działania na rzecz rodzin wymagających wsparcia)
15. W 2013 roku Stowarzyszenie realizuje dwa programy Współfinansowane przez Województwo Zachodniopomorskie i Gminę Trzebiatów Aktywny Senior i Aktywna młodzież